zabudowania

W przypadku warunków z tej podgrupy pożądane jest użycie grupy zawierającej tylko jeden budynek, dla którego przeprowadzana jest weryfikacja.

Budynki produkują jednostki (budynki z grupy "nazwa" produkują jednostki). Jeśli budynek należący do grupy zdefiniowanej przez parametr wytwarza dowolną jednostkę, warunek ten zostanie spełniony.

Budynki nie produkują jednostek (budynki z grupy "nazwa" nie produkują jednostek). Warunek zostanie spełniony, jeśli budynek z grupy nie wytwarza obecnie jednostek.

Budynki z grupy zostały już zbudowane (budynki należące do grupy "nazwa" zostały już zbudowane). Sprawdź, czy budynek wchodzący w skład grupy zdefiniowanej przez parametr jest ukończony.

Budynki z grupy nie zostały jeszcze zbudowane. (budynki należące do grupy "nazwa" nie zostały jeszcze zbudowane). Jeśli budynek nie jest jeszcze ukończony, warunek nie zostanie spełniony.

Możesz być zainteresowany: czas

Dodaj komentarz

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *