AI Source Code

Twoja uwaga jest przedstawiona do kodu źródłowego sztucznej inteligencji (AI) dla gry Cossacks Again War. Dzięki niemu możesz stworzyć własną sztuczną inteligencję, znając język C ++. Jeśli dobrze znasz ten język, możesz stworzyć własną sztuczną inteligencję, być może nawet lepszą niż wcześniej. Kiedyś chciałem również stworzyć nową sztuczną inteligencję dla Kozaków, ale, niestety, nie ma wystarczającej wiedzy w C ++. A jeśli masz wiedzę w C ++, to możesz zrobić .... ułożyć na naszej stronie =).
Możesz być zainteresowany: KEO

Dodaj komentarz

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *